Online MPSC PSI/STI/ASO PRELIMS Tests - 2021

About the test series

Features

PSI/STI/ASO महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा - 2021

  • आयोगाच्या धर्तीवर 5 स्वतंत्र विषयनिहाय आणि सामान्य अध्ययन 5 अशा एकूण 10 टेस्ट
  • सर्व प्रश्नांचे लिखीत स्वरुपात स्पष्टीकरण
  • अभ्यासाचे नियोजन टेस्ट सिरीजप्रमाणे केल्यास उपयुक्तता सर्वाधिक असेल
  • अधिक माहितीसाठी संपर्क - 8929920917 / 8605623344 / 7447734455

Fee Structure

₹ 1180/-

One time Payment of Fees: Rs. 1180 /-** (Rs. 1000 + 18% GST i.e. Rs. 180***)


Download Brochure