Admission

  1. State
  2. City
  3. Branch
  4. Course
  5. Select Batch
  6. Payment

Online MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा क्रॅश कोर्स

Features

बॅच सुरू - 4 ऑक्टोबर 2021
कोर्सची वैशिष्ट्ये -
सुधारित अभ्यासक्रमावर विशेष भर.
अभ्यासक्रमातील Output Oriented घटकांवर विशेष भर.
सामान्य अध्ययन + भाषा 3000+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा सराव
मराठी व इंग्रजी वस्तुनिष्ठ पेपर + निबंध लेखनाचा अतिरिक्त सराव.
मराठी व इंग्रजी या भाषा विषयांचे वस्तुनिष्ठ पेपर. (Objective) वर्णनात्मक पेपर
(Descriptive) अशा दोन्ही पेपरचे सखोल मार्गदर्शन.
मूल्यमापनासाठी प्रत्येक पेपरनिहाय द्वैभाषिक (Bilingual) स्वरूपात सखोल स्पष्टीकरणासह टेस्ट सिरीज.
लाईव्ह लेक्चर्स + महत्वाच्या घटकांबाबत Recorded लेक्चर्सच्या माध्यमातून सखोल मार्गदर्शन.
Recorded स्वरूपात टेस्ट सिरीजचे डिस्कशन उपलब्ध.
अधिक माहितीसाठी संपर्क - 8929920917 / 9890192929
Batch Name Medium Start Date Batch Time Days Duration
Online MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा क्रॅश कोर्स MARATHI 4 October 2021 स. 8 ते 11 सोमवार ते शुक्रवार 45 Days

One Time Payment

₹ 9440/-

One time Payment of Fees: Rs. 9440 /-** (Rs. 8000 + 18% GST i.e. Rs. 1440***)

Installment Payment of Fees: Rs. 17700 /-** (Rs. 15000 + 18% GST i.e. Rs. 2700***)